Permanent uppehållstillstånd

Du kan normalt få grundläggande rätt till svenskt studiestöd om Migrationsverket gett dig permanent uppehållstillstånd (PUT).

Du som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt så kallad uppskjuten invandringsprövning kan normalt inte få rätt till studiestöd.

Tänk på att du också måste uppfylla övriga krav för att få studiestöd, exempelvis att utbildningen ger rätt till studiestöd.
Vad krävs för att få studiemedel?
Vad krävs för att få studiehjälp?

Senast uppdaterad: 2013-02-24