Status som varaktigt bosatt

Du som är medborgare i Norge, Island, Lichtenstein eller Schweiz kan få grundläggande rätt till svenskt studiestöd om Migrationsverket gett dig status som varaktigt bosatt i Sverige.

Det kan du också få om du har status som varaktigt bosatt i ett annat EU-land och därför fått uppehållstillstånd i Sverige av Migrationsverket.

Övriga krav

Tänk på att du också måste uppfylla övriga krav för att få studiestöd, exempelvis att utbildningen ger rätt till studiestöd.
Vad krävs för att få studiemedel?

Senast uppdaterad: 2016-01-25