Myndighet och kommun

Myndighet och kommun

Vi har en bred samverkan med olika partners i frågor om statligt studiestöd, återbetalning och om studieekonomi. Genom att samverka med andra utvecklar vi vår verksamhet.

Att samverka med andra myndigheter och kommuner innebär bland annat att vi förebygger så att låntagare inte får problem med sin återbetalning. Exempelvis har CSN och Kronofogdemyndigheten en samverkan om rutin och hantering för gemensam kund med betalningssvårigheter.