Ansökan

Det bästa är om ansökan fylls i direkt via datorn där den finns som pdf-blankett. När du klickar på länken kommer det upp en inloggningsruta. Där ska du använda samma lösenord som du använder i blankettbeställningen.

När ansökan är ifylld och klar skriver du ut den för underskrift av den sökande. Därefter skickar du den i original som vanligt med posten till CSN, Hemutrustningslån, 851 82 Sundsvall.

Ansökan om hemutrustningslån (pdf, nytt fönster)

Checklista för ansökan om hemutrustningslån

Obligatoriska uppgifter på ansökan:

  • Migrationsverkets dossiernummer på alla sökande (utom nyfödda barn)
  • Fullständigt personnummer (tio siffror) på nyfödda barn som saknar dossiernummer
  • Typ av bostad - omöblerad eller möblerad
  • Om ansökan gäller omöblerad bostad ska hyreskontraktet skickas med
  • Låntagarnas egenhändiga underskrifter eller tumavtryck. Vi kan bara göra undantag för kvotflyktingar som ännu inte kommit till Sverige.
  • Lånekontaktpersonens kontaktuppgifter på baksidan av blanketten. Glöm inte att fylla i telefonnummer.

Informera låntagarna om lånevillkoren innan de skriver under!

När du får beslutet:

  • Gå igenom lånehandlingarna med låntagaren och informera om lånevillkoren och reglerna för återbetalning.
  • Kontrollera uppgifterna på blanketten Intyg om bostad.
  • Lämna beslutet, informationsbladet Allmänna villkor och kopian av skuldebrevet till låntagarna.
  • Skicka det underskrivna skuldebrevet tillsammans med bostadsintyget till CSN.
Senast uppdaterad: 2016-12-05