Konferenser om studiestartsstöd

Här hittar du information och material från de fyra konferenser om studiestartsstödet som CSN tillsammans med Arbetsförmedlingen och SKL anordnade under april-maj 2017.


Syftet med konferenserna var att informera om studiestartsstödet, klargöra ansvarsfördelning och vad som behöver göras samt inspirera till lokal samverkan mellan kommuner och arbetsförmedlingar för att nå målgruppen för stödet.

Presentationer från konferensen

Om du vill ta del av presentationerna från konferensen hittar du dem här. Obs! Tänk på att studiestartsstödet inte var beslutat när konferenserna hölls.

Fler arbetslösa till utbildning - vägar till jobb - Anders Kessling (pdf)

Studiestartsstöd - en del av kunskapslyftet - Anna Ekström (pdf)

Villkor och ansökan - CSN (pdf)

Så här når vi målgruppen - Arbetsförmedlingen och SKL (pdf)

Vilka behov har målgruppen? - Skolverket (pdf)

Frågor och svar

Under konferenserna fick vi in många bra frågor från er deltagare. Du hittar ett urval av frågorna och svar på dessa här.

Informationsblad

Studiestartsstöd - informationsblad (pdf)

Studiestartsstöd - processbild rekrytering och ansökan (pdf)

Senast uppdaterad: 2017-08-23