Anmälan till studiestartsstöd

För att ta del av anslaget för studiestartsstödet behöver kommunen göra en anmälan till CSN. Då blir kommunen även ansluten till de e-tjänster som behövs för att kunna hantera studiestartsstödet. Anmälan gör ni genom att kommunen skriver under och skickar in ett avtal som vi skickat ut till alla kommuner med post. Avtalet har tagits fram av CSN i samråd med företrädare för Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Om kommunen inte anmäler sig till studiestartsstödet i år, kommer en ny chans att anmäla sig inför 2018.

E-tjänst för kommuner som anmäler sig

Har din kommun har anmält sig för att ta del av anslaget för studiestartsstödet? 

För att hjälpa den sökande att ansöka om studiestartsstöd, och för att hålla koll på kommunens budget för studiestartsstödet finns en e-tjänst på csn.se. Den heter Studiestartsstöd och ligger i Mina tjänster. Mina tjänster är CSN:s webbtjänst för partners.

För att kunna använda tjänsten behöver din kommun behörighet. Varje kommun ansvarar för sina egna behörigheter, och ni kommer därför ha någon som administrerar detta – en behörighets­administratör. Behörighetsadministratörens uppgift är att dela ut behörighet till de personer som ska använda e-tjänsten.

Till e-tjänsten finns det två olika behörigheter:

• Behörighet för tjänsten Ansöka om studiestartsstöd. Här hjälper kommunen den sökande att ansöka om studiestartsstöd. Här ska kommunen också registrera beslutet om den sökande tillhör målgruppen.

• Behörighet för tjänsten Se budget. Här visas uppgifter om anslaget för studiestartsstöd och hur mycket av kommunens budget för studiestartsstöd som finns kvar.

På alla kommunala vuxenutbildningar finns det redan idag utsedda behörighetsadministratörer. De administrerar de användare som rapporterar uppgifter om utbildningar och studerande i Mina tjänster. Det går bra att ge samma person rätt att administrera behörigheterna även för de som ska använda tjänsterna för studiestartstödet.

Senast uppdaterad: 2017-04-09