Informationsmaterial

Här hittar du det informationsmaterial som CSN har tagit fram om studiestartsstödet. Du kan även se vad vi planerar att ta fram.

Information som om studiestöd hittar du på csn.se. Vill du veta mer om regelverket kring studiestartsstödet, är det de sidorna du ska besöka.

Folder om studiestartsstöd

Foldern om studiestartsstöd kan du använda i ditt samtal med den blivande studerande, och sedan lämna till hen. I foldern finns ett beloppsblad som beskriver hur mycket pengar den studerande kan få. Foldern går att beställa i CSN Order.

Till CSN Order

Informationsblad om studiestartsstöd på olika språk

Informationsbladen riktar sig till utländska medborgare och finns på svenska, engelska, arabiska, dari, farsi, franska, ryska, somaliska, spanska och tigrinja. Det heter "Studiestartsstöd vid arbetslöshet (CSN nr 2813)" och går att ladda ner från csn.se under Blanketter samt under Other languages. Det går också att beställa i CSN Order.

Informationsblad för utländska medborgare om studiestartsstöd (svenska)

Faktablad om studiestartsstöd

Faktabladet om studiestartsstödet går att ladda ner från csn.se eller beställa från CSN Order.

Faktablad om studiestartsstöd

Faktablad om studiestartsstöd (engelska)

Film

Webbinar om e-tjänsten studiestartsstöd

Informationsblad

Processbild rekrytering och ansökan - informationsblad (pdf)

Planerat informationsmaterial

Tidplanen är preliminär.

Typ av material För vem? När? Var?
Informationsblad på olika språk Blivande studerande. Kan lämnas till den sökande i samband med rekrytering och vägledning. Oktober 2017 Kan laddas ner från csn.se samt beställas i CSN Order
Film på olika språk Blivande studerande Vintern 2017/18 Csn.se
Film på teckenspråk Blivande studerande 2017-2018 Csn.se
Senast uppdaterad: 2017-11-25