För dig som arbetar på socialförvaltningen

Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten information, bland annat om hur försörjningsstöd kan påverka återbetalningen av studielån.

Studiemedel består av bidrag och lån. Den studerande kan välja att bara ansöka om bidraget eller att ansöka om både bidrag och lån. Lånet måste sedan betalas tillbaka. Om det uppstår problem med återbetalningen är det viktigt att kontakta CSN. Ju tidigare en kund tar kontakt med oss, desto större möjligheter har vi att hjälpa till.

Vid problem med betalningen kan det till exempel vara aktuellt att ansöka om att få betala mindre. Personer som fått försörjningsstöd under minst tre månader i rad kan ansöka om att få betala mindre med hänsyn till synnerliga skäl. Du hittar mer information om detta under Försörjningsstöd och studieskuld.

Senast uppdaterad: 2017-10-20