Utbildningsområdet

Utbildningsområdet

Här hittar du som arbetar inom utbildningsområdet information, bland annat om regler, rutiner och rapportering till CSN.

Vi har en bred samverkan med olika partners i frågor om statligt studiestöd, återbetalning och om studieekonomi. Genom att samverka med andra utvecklar vi vår verksamhet.

Inom utbildningsområdet arbetar vi med ett stort flöde av information och kommunikation med olika utbildningsanordnare, exempelvis med gymnasieskolor, komvux, folkhögskolor, yrkeshögskolor och universitet och högskolor.

För att få information som rör just dig, klicka på den skolform som du jobbar för.

Genom samverkan kan vi uppnå flera fördelar för våra gemensamma kunder!

Universitet och högskola

Komvux

Folkhögskola

Gymnasieskola

Yrkeshögskola

Andra eftergymnasiala utbildningar