CSN inför ändrad resultatprövning i maj 2017

CSN inför ändrad resultatprövning på Komvux från maj 2017 med anledning av att Skolverket ändrat sitt införandedatum av de nya nationella delkurserna till 1 januari 2017.

CSN följer Skolverket för att skolorna ska ha möjlighet att lägga om sina studerande till de nya kursplanerna.

-Eftersom tillämpningen sker även på tidigare studier, före maj 2017, så är det viktigt att skolorna ser över sina kursupplägg redan nu, säger Maria Grahn Sillén, verksamhetsutvecklare på Utbetalningsavdelningen inom CSN.

Dagens tillgodoräknande av poäng för kurser som inte är avslutade följer inte regelverket, vilket Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) påpekat för CSN. En ändring av vår tillämpning är nödvändig för att vi ska följa gällande regelverk.

Förändringen innebär att CSN enbart räknar med betygsatta kurser när studieresultat prövas i samband med en ny studiemedelsansökan. Förändrad resultatprövning på Komvux gäller både kurser på grundläggande- och gymnasienivå.

Här kan du se en film med en inspelad informationsträff från januari 2016 i Stockholm om ändrad resultatprövning.

Se filmen här

I bildspelet ser du exempel på hur förändringen kan påverka de studerande.

Exempel på resultatprövning (powerpoint, nytt fönster)

Uppdaterad presentation med exempel (pdf, nytt fönster)

Mer information

För frågor kontakta Maria Grahn Sillén, verksamhetsutvecklare, tfn: 046-19 66 91.

Senast uppdaterad: 2017-04-03