Rapportera uppgifter till CSN

Alla folkhögskolor är skyldiga att rapportera uppgifter till CSN. Du rapporterar utbildningar och studietider i Mina tjänster. Studerandeuppgifter kan du rapportera helt eller delvis i Mina tjänster.

Studietider och utbildningar

Alla skolor använder Mina tjänster för att rapportera uppgifterna. Den person som ska rapportera får ett meddelande från CSN när det är dags att rapportera. Se gärna vår film om att rapportera studietider och utbildningar. Den hittar du under Mina tjänster i vänstermenyn.

Studeranderapportering

Du som jobbar på en folkhögskola kan rapportera uppgifter om studerande helt eller delvis i Mina tjänster. Tjänsten heter Studeranderapportering och här rapporterar du uppgifter om de studerande på din skola.

Det finns två sätt att rapportera studerandeuppgifter i Mina tjänster:

  • genom att skicka uppgifterna via fil (skolor som tidigare rapporterat via Semafor)
  • genom att rapportera direkt i Mina tjänster (skolor som inte är med i elektronisk rutin)

Rapportera via fil i Mina tjänster

Har du tidigare rapporterat via Semafor? Du ska från och med den 1 juni skicka din fil via Mina tjänster. Du hämtar precis som tidigare uppgifterna ur skolans administrationsprogram och för över dessa via fil till CSN. För att rapportera i Mina tjänster behöver du en behörighet. Läs mer om behörigheter här.

Rapportera manuellt i Mina tjänster

Om din skola inte är med i elektronisk rutin, rapporterar du delvis på papper och delvis i i Mina tjänster. När du rapporterar uppgifterna i Mina tjänster fyller du i den studerandes uppgifter i ett webbformulär och uppgifterna överförs till CSN.

  • Studerande med studiehjälp
    Du rapporterar både nya elevuppgifter och ändringar i tjänsten Studeranderapportering i Mina tjänster.
  • Studerande med studiemedel
    Studerande som har studiemedel ska lämna in blanketten "Redovisning av studieresultat". De ska också lämna in blanketten "Studieförsäkran/skolans intygande". Avvikelser, exempelvis frånvaro och avbrott, ska du rapportera i tjänsten Studeranderapportering i Mina tjänster.

Vill din skola börja rapportera via fil?

Här kan du läsa mer om hur du för över filer till CSN och vad som krävs för att kunna göra det. Du är också välkommen att höra av dig till oss.

Skicka filer till CSN (pdf, nytt fönster)

XML-schema (nytt fönster)

XML-schema exempel (nytt fönster)

Underlag för testfil (pdf, nytt fönster)

Verktyg för testvalidering (nytt fönster)

Stödmaterial för rapportering

Till din hjälp när du ska rapportera finns ett rutinhäfte där vi beskriver vad, hur och när du ska rapportera studerandeuppgifter. Användarhandböcker och stödmaterial.

Senast uppdaterad: 2017-04-03