Rapportera uppgifter till CSN

Alla yrkeshögskolor är skyldiga att rapportera uppgifter till CSN. Du rapporterar utbildningar och studietider i Mina tjänster. Studerandeuppgifter kan du rapportera helt eller delvis i Mina tjänster.

Studietider och utbildningar

Alla skolor använder Mina tjänster för att rapportera uppgifterna. Den person som ska rapportera får ett meddelande från CSN när det är dags att rapportera. Se gärna vår film om att rapportera studietider och utbildningar. Den hittar du under Mina tjänster i vänstermenyn.

Studeranderapportering

Alla yrkeshögskolor rapporterar uppgifter om studerande i tjänsten Studeranderapportering i Mina tjänster. Här rapporterar du uppgifter om de studerande på din skola, exempelvis när de börjat  studera och vilka studieresultat de uppnått. Det finns två sätt att rapportera, och din skola kan välja vilket sätt ni vill använda er av.

Rapportera via fil i Mina tjänster

Har du tidigare rapporterat via Semafor? Du ska från och med den 1 juni skicka din fil via Mina tjänster. Du hämtar precis som tidigare uppgifterna ur skolans administrationsprogram och för över dessa via fil till CSN. För att rapportera i Mina tjänster behöver du en behörighet. Läs mer om behörigheter här.

Rapportera manuellt i Mina tjänster

Om din skola inte är med i elektronisk rutin, rapporterar du delvis på papper och delvis i i Mina tjänster. När du rapporterar uppgifterna i Mina tjänster fyller du i den studerandes uppgifter i ett webbformulär och uppgifterna överförs till CSN.

  • Elever med studiehjälp
    Du rapporterar både nya elevuppgifter och ändringar i tjänsten Studeranderapportering i Mina tjänster.
  • Studerande med studiemedel
    Studerande som har studiemedel ska lämna en Studieförsäkran. Det kan de göra antingen genom att skriva ut den blankett de har fått tillsammans med sitt beslut eller via Mina sidor. Avvikelser, exempelvis avbrott eller sänkt studieomfattning ska du rapportera i tjänstern Studeranderapportering i Mina tjänster. Där ska du även intyga påbörjade studier för respektive studerande och för varje påbörjad studieperiod. Dessutom ska du efter att studieperioden är slut även rapportera in studieresultat.

Vill din skola börja rapportera via fil?

Här kan du läsa mer om hur du för över filer till CSN och vad som krävs för att kunna göra det. Du är också välkommen att höra av dig till oss.

Skicka filer till CSN (pdf, nytt fönster)

XML-schema (nytt fönster)

XML-schema exempel (nytt fönster)

Underlag för testfil (pdf, nytt fönster)

Verktyg för testvalidering (nytt fönster)

Stödmaterial för rapportering

Till din hjälp när du ska rapportera finns både ett rutinhäfte och en användarhandbok för studeranderapportering. Användarhandböcker och stödmaterial.

Senast uppdaterad: 2018-02-12