Studiestartsstöd

För att hjälpa den sökande att ansöka om studiestartsstöd, och för att hålla koll på kommunens budget för studiestartsstödet finns en e-tjänst I Mina tjänster - Studiestartsstöd. Vi öppnar tjänsten den 2 juli 2017. Då kan du använda den för att

  • hjälpa den sökande att ansöka om studiestartsstöd
  • registrera ditt beslut om den sökande tillhör målgruppen för att få studiestartsstöd
  • se din kommuns budget (endast för dig med särskild behörighet)

För att kunna använda tjänsten behöver du behörighet. Vi har bett alla kommuner som ska arbeta med studiestartsstödet att utse en behörighetsadministratör. Han eller hon ska administrera din kommuns behörigheter till Mina tjänster, och kan ge hjälpa dig att komma igång med tjänsten Studiestartsstöd.

Till e-tjänsten finns det två olika behörigheter:

• Behörighet för tjänsten Ansöka om studiestartsstöd. Här hjälper kommunen den sökande att ansöka om studiestartsstöd. Här ska kommunen också registrera beslutet om den sökande tillhör målgruppen.

• Behörighet för tjänsten Se budget. Här visas uppgifter om anslaget för studiestartsstöd och hur mycket av kommunens budget för studiestartsstöd som finns kvar.

Senast uppdaterad: 2017-04-09