Behörighet till Mina tjänster

Behörighet till CSN:s tjänster för utbildningsanordnare administreras olika beroende på vilken skolform du rapporterar för.

Studietider och utbildningar i Mina tjänster

Behörigheter till tjänsten Studietider och utbildningar administreras av skolorna själva i behörighetsverktyget Identity Manager. Alla skolor ska ha en person - en behörighetsadministratör - som sköter skolans behörigheter. Behörighetsadministratören använder Identity Manager för att lägga till de personer som ska rapportera utbildningar och studietider. Först när detta är gjort går det att logga in och rapportera.

Logga in i Identity Manager (nytt fönster)

Har du problem med din behörighet till Studietider och utbildningar ringer du till vår skoltelefon, 0771-276 400, eller till din kontaktperson på CSN.

Studeranderapportering i Mina tjänster

Behörigheter till tjänsten Studeranderapportering administreras på två olika sätt.

Rapporterar du för en högskola, yrkeshögskola eller annan eftergymnasial utbildning, eller rapporterar du via fil för en folkhögskola eller komvux?

Då administreras behörigheten av din skola i behörighetsverktyget Identity Manager. Alla skolor ska ha en person - en behörighetsadministratör - som sköter skolans behörigheter. Behörighetsadministratören använder Identity Manager för att lägga till de personer som ska rapportera studerandeuppgifter. Först när detta är gjort går det att logga in och rapportera.

Logga in i Identity Manager (nytt fönster)

Har du problem med din behörighet till studeranderapporteringen ringer du till vår skoltelefon, 0771-276 400.

Rapporterar du för en gymnasieskola eller manuellt för en folkhögskola eller komvux? 

Då administreras behörigheten av CSN. Tillvägagångssättet för att ändra, meddela ny eller avsluta en rapportörs behörighet är precis som tidigare. Skolan beställer nya behörigheter, avanmäler elevrapportörer eller ändrar e-postadresser på CSN:s blankett "Beställning av behörighet för studeranderapportering".

Har du problem med din behörighet till studeranderapporteringen ringer du till vår skoltelefon, 0771-276 400.

Beställa material och blanketter i CSN-order

Behörighet för att beställa informationsmaterial och blanketter administreras av CSN:s blankettservice. Vill du beställa en behörighet eller har du problem med att logga in, kontakta CSN:s blankettservice med e-post:  csn-order@csn.se (nytt fönster) eller ring 060-18 62 10.

Senast uppdaterad: 2017-11-25