Kurser som har rapporterats med betyget X

Tidigare har skolor kunnat rapportera betyget X på kurser på grundläggande nivå till CSN. CSN får inte längre lägga andra betyg än godkända betyg, A-E, till grund för en prövning av den studerandes studieresultat. Vi kan därför inte längre lägga X-betyg till grund för en sådan prövning.

Skolor har i vissa fall rapporterat betyget X på delar av en kurs, en kurs som senare har slutförts med ett godkänt betyg. I ett sådant fall kommer CSN enbart att kunna räkna med det antal poäng som det godkända betyget har kopplats till i rapporteringen. Det vil säga det antal poäng den sista kursdelen omfattar. För att även tidigare kursdelar, som har betygssatts med betyget X, ska kunna medräknas måste skolan korrigera tidigare rapportering.

Skolan ska i första hand göra om tidigare rapportering. Kurser som tidigare har betygssatts med betyget X bör istället rapporteras som en icke avslutad kursdel eller med ett godkänt betyg.

Exempel

Tidigare rapportering

Datum Kurskod Poäng Kursdel Betyg Betygsdatum
160111 – 160603 GRNSVA2 100 p 1:1 X 160603
160815 – 161216 GRNSVA2 100 p 1:1 B 161216

CSN kommer enbart att räkna med 100 poäng från den kursdel som betygssatts med ett godkänt betyg 161216. För att även tidigare kursdel ska kunna medräknas måste skolan korrigera tidigare rapportering. Skolan kan rapportera den kurs som betygssatts 160603 som en icke-avslutande kursdel, och samtidigt korrigera kursdelen för den avslutande delen som betygssatts med ett godkänt betyg.

Korrigerad rapportering - möjlighet 1

Datum Kurskod Poäng Kursdel Betyg Betygsdatum
160111 – 160603 GRNSVA2 100 p 1:2 160603
160815 – 161216 GRNSVA2 100 p 2:2 B 161216

Skolan kan också korrigera betyget på den kursdel som betygssatts 160603 till ett godkänt betyg.

Korrigerad rapportering - möjlighet 2

Datum Kurskod Poäng Kursdel Betyg Betygsdatum
160111 – 160603 GRNSVA2 100 p 1:1 B 160603
160815 – 161216 GRNSVA2 100 p 1:1 B 161216

Vi är medvetna om att det kan finnas tekniska hinder som innebär att det är svårt att korrigera rapporter som ligger längre tillbaka i tiden.  I de fall ni inte kan korrigera tidigare rapporter, kan ni därför använda nedanstående formulär. Formuläret ska endast användas i de fall ni har satt ett X-betyg på en kursdel på grundläggande nivå innan den 1 juli 2016, och den studerande senare har uppnått ett godkänt betyg på hela kursen.

Formulär 9622W (pdf, nytt fönster)

Det ifyllda och underskrivna formuläret skickas sedan per post till CSN, 851 82 Sundsvall.

Senast uppdaterad: 2017-06-09