Studeranderapportering

I tjänsten Studeranderapportering rapporterar skolor uppgifter om studerande. Vad och när du ska rapportera beror på vilken skolform din skola har.

I tjänsten Studeranderapportering i Mina tjänster rapporterar följande skolformer uppgifter om de studerandes studier.

  • gymnasieskolor
  • folkhögskolor
  • komvux
  • yrkeshögskolor
  • högskolor
  • andra eftergymnasiala utbildningar

Vilka uppgifter du ska rapportera beror på vilken skolform din skola har. Välj din skolas skolform i vänstermenyn för att läsa mer.

Senast uppdaterad: 2015-11-03