Gymnasieskola

Här hittar du som arbetar inom gymnasieskolan information och stödmaterial för rapportering av studerandeuppgifter.

Du rapporterar uppgifter om elever på gymnasiet i Mina tjänster - CSN:s webbtjänst för utbildningsanordnare. Du kan rapportera elevuppgifterna manuellt eller skicka in dem via fil till CSN.

Stödmaterial för rapportering

Du hittar användarhandböcker och rutinhäften på sidan Användarhandböcker och stödmaterial.

Studeranderapportering i Mina tjänster

De flesta gymnasieskolor rapporterar uppgifter om elevens studier i tjänsten Studeranderapportering i Mina tjänster.

Rapportering via fil

Dessa skolor ska rapportera elevuppgifter genom att skicka filer till CSN

  • Skolor som använder system som tillhandahålls av Stockholms utbildningsförvaltning.
  • Skolor som använder systemen ProCapita, Progma, Extens, Adela, Elit, SchoolSoft och Gerda.

Rapportering av skolk

När du rapporterar skolk i Mina tjänster ska du skicka in ett underlag. Då behöver du också ett försättsblad. Skolor som inte kan ta fram egna underlag via sitt skolsystem eller skolor som endast kan ta fram underlag som visar elevens skolkperiod och frånvarotimmar kan använda ett underlag från CSN. Tänk på att alltid använda den senaste versionen.

Försättsblad - skolk (pdf, nytt fönster)

Underlag - skolk (pdf, nytt fönster)

Skolkrapportering för gymnasieskolor

Om en elev skolkar kan studiebidraget dras in. Här kan du läsa mer om hur du rapporterar skolk till CSN. Du hittar även informationsmaterial om skolk.

Senast uppdaterad: 2016-03-17