Gymnasieelever som fyller 20 år behöver söka studiemedel

Studerande på gymnasiet får bara studiehjälp till och med vårterminen det år de fyller 20 år. Efter det måste de själva söka studiemedel om de vill fortsätta få pengar från CSN. Hjälp oss gärna att informera dessa studerande, så att de inte missar pengar de har rätt till.

De flesta studerande har hunnit gå ut gymnasiet innan de fyllt 20 år och behöver aldrig söka studiemedel för sina gymnasiestudier. De studerande som studerar på gymnasiet efter vårterminen det år de fyller 20, behöver dock få veta att de måste söka studiemedel om de vill fortsätta att få pengar från CSN. Det är därför bra om ni har möjlighet att hjälpa oss att sprida den här informationen.

Dröjer det för länge innan den studerande söker studiemedel, finns risk att han eller hon inte kan få studiemedel för de första veckorna på terminen. Det går nämligen bara att få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden, räknat från veckan innan ansökan kom in till oss.

Rapportering av studerande med studiemedel

Studerande som har studiemedel och som skolkar ska inte rapporteras med ändrad studieomfattning. Rätten till studiemedel påverkas inte om den studerande skolkar. Om den studerande däremot avbryter kurser eller ändrar sin studiegång ska ändrad studieomfattning rapporteras.

Läs mer om rapportering för studerande på gymnasieskola

Senast uppdaterad: 2013-08-28