Första utbetalningen av studiemedel – vad krävs?

För att den studerande ska få sin första utbetalning av studiemedel för terminen, måste han eller hon lämna en studieförsäkran till CSN. Dessutom måste skolan rapportera till CSN att den studerande har påbörjat sina studier.

Om den studerande inte har haft studiemedel under det senaste året, behöver han eller hon också meddela Swedbank vilket konto pengarna ska sättas in på.

Studieförsäkran

Med sin studieförsäkran försäkrar den studerande att han eller hon ska studera enligt de uppgifter som står i beslutet om studiemedel. Därför är det viktigt att den studerande kontrollerar sitt beslut innan han eller hon lämnar sin studieförsäkran.

I vissa fall behöver även skolan skriva under studieförsäkran. Det gäller de skolor som inte skickar in uppgifter om registrering eller intygande om påbörjade studier för de studerande elektroniskt till CSN. Den studerande får då en särskild blankett tillsammans med sitt beslut om studiemedel. Blanketten heter ”Studieförsäkran/skolans intygande” och den ska sedan skickas in till CSN med post. Både den studerande och skolan ska skriva under blanketten.

För studier i Sverige kan studieförsäkran tidigast lämnas i samband med studiestarten. För studier utomlands kan studieförsäkran lämnas tidigast sex veckor innan studiestarten.

Olika sätt att lämna studieförsäkran

Den studerande kan lämna sin studieförsäkran på tre olika sätt:

  • i tjänsten Lämna studieförsäkran i Mina sidor
  • via Talsvar 0771-276 800
  • med blanketten Studieförsäkran som kommer med beslutet.

Studieförsäkran (högskola)

Studieförsäkran (komvux, folkhögskola, gymnasium)

Studieförsäkran (övriga utbildningar)

Studieförsäkran (studerande utomlands)

Anmäla konto för utbetalningar

Om den studerande inte har haft studiemedel under det senaste året, måste han eller hon anmäla vilken bank och vilket konto pengarna ska sättas in på. Det gör man till Swedbanks kontoregister. Anmälningsformuläret finns på Swedbanks webbplats. Det är Swedbank som sköter utbetalningarna från CSN.

Läs mer om skolans rapportering av påbörjade studier

Senast uppdaterad: 2013-08-29