Att tänka på när du rapporterar studerande på gymnasiet

Här har vi samlat de viktigaste punkterna att tänka på när du rapporterar studerande på gymnasiet.

Er rapportering har stor betydelse för att de studerande ska få sina utbetalningar i tid samt för att förhindra att pengar betalas ut felaktigt. Det är därför viktigt att du som rapporterar gör det korrekt.

Rapportera innan den 17 september

Kom i håg att rapportera i tid. För att de studerande ska få besluten före utbetalningen den 30 september ska du ha rapporterat de studerande före den 17 september.

Att tänka på när det gäller vilka studerande du ska rapportera

 • Du kan rapportera att en studerande börjat studera på skolan tidigast läsårets första dag.
 • Du ska rapportera alla studerande som studerar under läsåret 2013/14, alltså studerande i årskurs 1, årskurs 2 och årskurs 3.
 • Du ska rapportera alla studerande i gymnasieskolan, oavsett ålder och studiestödsform. Du ska däremot inte rapportera studerande i särskolan till CSN.
 • Du ska rapportera studerande som är inackorderade och läser på en fristående gymnasiesärskola.
 • Du ska rapportera studerande som är under 20 år och får sin undervisning på folkhögskola eller komvux inom ramen för ett introduktionsprogram.
 • Du ska rapportera den studerandes faktiska studietid, även om den studerande till exempel gör ett tidigt skolbyte.
 • Du ska inte rapportera studerande som ska studera utomlands, till exempel en studerande som under ett år byter studier vid den svenska gymnasieskolan mot studier vid en skola utomlands. De studerande kan då vända sig till CSN för att få en blankett och själva ansöka om studiehjälp för sina utlandsstudier.
 • Du ska inte skicka in något extra intyg för studerande som har fått inackorderingstillägg och extra tillägg. Det räcker med den vanliga rapporteringen att den studerande har börjat studera på skolan.
 • Du ska ange att den studerande får aktivitetsstöd om detta är känt.


Att tänka på när det gäller rapportering generellt

 • Prova i god tid att logga in i webbtjänsten för att se att ditt lösenord fungerar. Har du tappat bort ditt lösenord kan du beställa ett nytt på www.csn.se under Utbildningsanordnare och vägledare.
 • Kontrollera att du registrerar samma terminstider och jullov som skolan tidigare har meddelat CSN. Om du är osäker på tiderna, kontakta oss gärna.
 • Använd rätt studievägskod. Vilken studievägskod du ska använda beror bland annat på vilken årskurs den studerande läser. Läs vidare under rubriken Studievägskoder.
 • För att kunna logga in och rapportera behöver du en särskild behörighet. Det är CSN som administrerar behörigheterna för studeranderapporteringen. Det är därför viktigt att ni anmäler alla ändringar av rapportörer till oss, exempelvis om någon slutar eller tillkommer. Alla rapportörer ska ha en egen användaridentitet och en personlig kod.


Studievägskoder

Om du rapporterar en studerande med en felaktig kod eller med en kod som skolan inte har anmält till CSN, godkänns inte rapporten. Då kan utbetalningarna bli försenade.

Har du använt en felaktig studievägskod korrigerar du den genom att skicka en ny rapport med den korrekta studievägskoden.

Senast uppdaterad: 2013-08-29