Att tänka på vid studieavbrott och andra ändringar

Om den studerande avbryter sina studier eller ändrar sin studieplan ska både skolan och den studerande meddela ändringen till CSN. Det är viktigt för att den studerande ska få rätt belopp utbetalt och slippa få problem med studiemedlen i efterhand.

Förutom studieavbrott kan en ändring exempelvis vara

  • ökad eller minskad studieomfattning
  • ändrad längd på studieperioden.

Skolans ansvar

Det är viktigt att skolan rapporterar studieavbrott och andra ändringar så fort de inträffar. Ju snabbare vi får reda på ändringarna, desto snabbare kan vi ändra beslutet om studiemedel och justera utbetalningarna. På så sätt kan den studerande slippa få onödiga återkrav på grund av att han eller hon fått för mycket studiemedel.

Den studerandes ansvar

Den studerande måste också anmäla alla ändringar som kan påverka hur mycket studiemedel han eller hon kan få. Det snabbaste sättet är att använda tjänsterna i Mina sidor på www.csn.se. Det förutsätter dock att den studerande har fått sitt beslut (gäller inte studerande utomlands).

Om den studerande har en e-legitimation kan han eller hon enkelt skriva under och skicka in ändringen direkt på webben, oavsett vilken ändring det gäller. Uppmuntra därför gärna den studerande att skaffa en e-legitimation. En anmälan av studieavbrott kan skickas in direkt på webben även med personlig kod.
Om e-legitimation

För att se hur ändringen påverkar studiemedlen kan den studerande använda tjänsten Räkna ut hur det blir om jag gör ändringar under studietiden.

Räkna ut hur det blir om du gör ändringar under studietiden

Läs mer om studieavbrott och andra ändringar

Anmäl ändringar (högskola)

Anmäl ändringar (komvux, folkhögskola, gymnasium)

Anmäl ändringar (övriga utbildningar)

Anmäl ändringar (utomlands)

Senast uppdaterad: 2013-09-24