Studerande får behålla studiemedlen vid sjukdom

Den studerande får under vissa förutsättningar behålla sina studiemedel under den tid han eller hon är sjuk. Detsamma gäller vid vård av sjukt barn eller svårt sjuk närstående.

De veckor som den studerande varit sjuk eller vårdat barn eller närstående räknar vi inte som använda. Det innebär att vi inte tar med dem när vi räknar hur många veckor den studerande haft studiemedel. Dessa veckor räknas inte heller med när vi prövar studieresultaten.

Studiemedel vid sjukdom

För att den studerande ska få behålla studiemedlen under tiden han eller hon är sjuk, måste Försäkringskassan ha godkänt sjukperioden. Den studerande måste också vara helt oförmögen att studera. Även kortare sjukperioder kan påverka prövningen av studieresultat, därför är det viktigt att den studerande alltid anmäler sjukdom.

Den studerande ska anmäla sjukdom till Försäkringskassan. Det bör göras redan första sjukdagen.

Studiemedel vid vård av sjukt barn

Den studerande får behålla studiemedlen om han eller hon helt avstår från att studera för att ta hand om ett barn under 12 år. Som vård av barn räknas också de dagar som pappan eller barnets andra förälder är ledig vid sitt barns födelse. Även enstaka dagar då den studerande vårdar barn kan påverka kravet på studieresultat. Det är därför viktigt att alltid anmäla vård av barn.

Den studerande ska anmäla vård av sjukt barn till CSN. Det går att göra via telefon eller e-post.

Studiemedel vid vård av närstående

Den studerande kan ha rätt att behålla studiemedlen när du vårdar en svårt sjuk anhörig eller annan närstående i Sverige, i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Närstående behöver inte vara en släkting. Det kan även vara en vän som väljer att ha den studerande som vårdare.

Den studerande ska anmäla vård av närstående till CSN. Det går att göra via telefon eller genom att skicka in en blankett.

Merkostnadslånet kan påverkas

Vissa studerande har merkostnadslån, exempelvis för resor eller dubbel bosättning. Om den studerande är borta en längre tid på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn eller närstående, kan merkostnadslånet påverkas.

Avskrivning av lån

Lånedelen kan skrivas av efter 30 dagars karenstid. Det innebär att en studerande som är sjuk eller vårdar barn eller närstående i mer än 30 dagar, inte alltid behöver betala tillbaka de pengar han eller hon fått från och med dag 31.

Läs mer

När du eller närstående blir sjuk (högskola)

När du eller närstående blir sjuk (komvux, folkhögskola, gymnasium)

När du eller närstående blir sjuk (övriga utbildningar)

När du eller närstående blir sjuk (studerande utomlands)

Senast uppdaterad: 2014-03-14