Ny webbplats för ökad internationell rörlighet

Universitets- och högskolerådet (UHR) har lanserat en ny webbplats via Euroguidance Sweden. Syftet med webbplatsen är att stödja och underlätta arbetet för dig som är vägledare eller på annat sätt jobbar med att skapa intresse för internationella studier.

Informationen är främst inriktad mot studier inom Europa, men du kan även hitta tips för andra studier utomlands.

På webbplatsen kan du hitta arbetsmaterial inför själva vägledningsprocessen, samlad information av internationella möjligheter för olika målgrupper samt regler och överenskommelser som förenklar mobiliteten.

Informationen är uppdelad efter tre huvudteman:

  • vägledning vid en utlandsvistelse
  • möjligheter – program och på egen hand
  • mobilitet i teori och praktik.

Du får också bra svar på olika frågor som kan uppstå när du informerar om utlandsstudier. Det kan exempelvis gälla frågor kring boende, ansökan, språktester, sjukförsäkring, finansiering, översättning av betyg eller intyg och tillgodoräknande av poäng.

CSN rekommenderar den nya webbplatsen som vi tror kan ge dig både inspiration och vägledning om internationell rörlighet.

Läs mer på Euroguidance webbplats.

Senast uppdaterad: 2013-09-25