Högre tilläggslån 2014

Den 1 januari höjdes tilläggslånet från 440 till 879 kronor per vecka. I början av februari skickar CSN nya beslut till de studerande som fick beslut om tilläggslån för vårterminen, innan beloppet hade höjts. I de nya besluten har CSN räknat om beloppen för tilläggslånet.

De studerande som har fått för lite tilläggslån i januari på grund av att beslutet inte var omprövat, kommer att få en extra utbetalning i februari.

Om den studerande inte vill ha så mycket tilläggslån som står i det nya beslutet, kan han eller hon ändra sin ansökan i Mina sidor. Tjänsten som de ska använda heter Ändra utbildning, bidrag och lån. Där kan den studerande välja att ansöka om tilläggslån för färre veckor.

Tilläggslånet måste betalas tillbaka. Därför är det bra om den studerande inte lånar mer pengar än vad han eller hon behöver.

Vad är tilläggslån?

Tilläggslån är ett extra lån som de som är över 25 år och som har haft inkomster över en viss gräns kan få. Syftet med tilläggslånet är att underlätta övergången mellan arbete och studier. Det är cirka 10 000 studerande som har tilläggslån.

Även fribeloppet omräknas

Fribeloppet har också höjts vid årsskiftet. Det innebär att studerande kan ha högre inkomster utan att studiemedlen påverkas. De studerande som fick sitt beslut om studiemedel för vårterminen innan fribeloppet höjdes, kommer att få ett nytt beslut med sitt nya fribelopp.

Senast uppdaterad: 2014-02-03