Lärlingsersättning - ett nytt stöd

Vi har tidigare informerat om att det nu finns ett nytt stöd som heter lärlingsersättning. Det är ett bidrag som studerande som går på en gymnasial lärlingsutbildning kan söka.

Här får du nu en kort repetition av informationen och hur du gör för att beställa ”Ansökan om lärlingsersättning”.

Söka lärlingsersättning

Den studerande söker lärlingsersättning på en blankett som heter ”Ansökan om lärlingsersättning” (CSN:s blankett 1620). Blanketten kan de beställa här på webbplatsen.

För vårterminen 2014 ska ansökan om lärlingsersättning ha kommit in till CSN senast den 30 juni 2014.

Beställa blanketter till skolan

Du och din skola beställer ”Ansökan om lärlingsersättning” (CSN:s blankett 1620) i tjänsten CSN Order. Har du inte behörighet till CSN Order, kan du kontakta CSN:s blankettservice:

E-post: csn-order@csn.se
Telefon: 060-18 62 10
Öppet: måndag till fredag 09.30-12.00 och 13.00-15.00

Vad krävs för att få lärlingsersättning?

För att den studerande ska kunna få lärlingsersättning måste han eller hon gå på en gymnasial lärlingsutbildning där delar av utbildningen är på en arbetsplats.

Den studerande kan inte få lärlingsersättning om han eller hon får lärlingslön.

Utbildningskontrakt

För att CSN ska kunna besluta och betala ut lärlingsersättning måste den studerande ha ett utbildningskontrakt. Det är ett avtal mellan den studerande, skolan och den arbetsplats där han eller hon har sin lärlingsplats.

Till sin ansökan om lärlingsersättning ska den studerande alltid skicka med en kopia på sitt utbildningskontrakt. Kontraktet ska skrivas under av den studerande, skolan och arbetsplatsen. Om den studerande är under 18 år, ska även vårdnadshavaren skriva under.

Hur mycket pengar?

Den studerande kan få 1 000 kronor per månad i lärlingsersättning under den tid han eller hon studerar och har ett utbildningskontrakt.

Om utbildningskontraktet gäller för hela vårterminen 2014 och studietakten är heltid får den studerande lärlingsersättning för 5 månader. Om utbildningskontraktet gäller för kortare tid än hela vårterminen, får han eller hon ersättning för den tid kontraktet gäller.

Om lärlingsersättning här på webben

Här på webbplatsen hittar du och den studerande information om villkoren för lärlingsersättning under ”Studerande komvux, folkhögskola, gymnasium”.

Senast uppdaterad: 2014-01-30