Kom ihåg att meddela påbörjade studier

Kom ihåg att meddela CSN att den studerande har börjat sina studier, om du inte redan har gjort det. För att den studerande ska få sina pengar måste han eller hon också lämna in en studieförsäkran vid varje ny studieperiod.

Hur rapporterar du påbörjade studier till CSN?

Högskolor och universitet

Högskolor och universitet som är anslutna till Ladok intygar påbörjade studier där. Högskolor som inte är anslutna till Ladok intygar påbörjade studier i tjänsten Studeranderapportering i Mina tjänster.

Om studeranderapportering för högskolor och universitet

Gymnasieskolor

Gymnasieskolor rapporterar sina yngre studerande  läsårsvis, och behöver därför inte rapportera påbörjade studier nu.

Om studeranderapportering för gymnasieskolor

För de äldre studerande som har studiemedel ska skolan ska skriva under blanketten ”Studieförsäkran/skolans intygande”. Även den studerande ska skriva under.

Folkhögskolor

Folkhögskolor som är anslutna till folkhögskolerutinen rapporterar påbörjade studier via Semafor.

Folkhögskolor som inte är anslutna till folkhögskolerutningen ska skolan  skriva under blanketten ”Studieförsäkran/skolans intygande”. Även den studerande ska skriva under.

Komvuxskolor

Komvuxskolor som är anslutna till komvuxrutinen  rapporterar påbörjade studier via Semafor.

Komvuxskolor som inte är anslutna till komvuxrutinen ska skriva under blanketten ”Studieförsäkran/skolans intygande”. Även den studerande ska skriva under.

Yrkeshögskolor och övriga eftergymnasiala skolor

Yrkeshögskolor och övriga eftergymnasiala skolor  rapporterar påbörjade studier i tjänsten Studeranderapportering i Mina tjänster.

Om studeranderapportering för yrkeshögskolor

Tänk på!

Yrkeshögskolor, högskolor och övriga eftergymnasiala utbildningar som rapporterar i tjänsten Studeranderapportering i Mina tjänster ska intyga påbörjade studier för alla studerande på skolan, varje gång de påbörjar en ny studieperiod.

Övriga skolor

Övriga skolor bekräftar påbörjade studier genom att skriva under blanketten ”Studieförsäkran/skolans intygande”. Även den studerande ska skriva under blanketten.

Hur ska den studerande lämna sin studieförsäkran?

Den studerande måste också intyga att han eller hon har börjat studera genom att lämna en studieförsäkran till CSN. Enklast lämnar den studerande sin studieförsäkran i CSN:s app eller i Mina sidor på www.csn.se. Det går också att lämna studieförsäkran via Talsvar 0771-276 800 eller på den blankett som följer med beslutet hem i brevlådan.

Studieförsäkran/skolans intygande

Om den studerande har skrivit ut eller fått blanketten Studieförsäkran/skolans intygande (blankett 2412) hemskickad, kan han eller hon inte lämna studieförsäkran i Mina sidor eller via Talsvar. Denna studieförsäkran ska skrivas under av både skolan och den studerande och sedan skickas i original till CSN.

Adressen är:
CSN Postservice
838 71 Frösön

Senast uppdaterad: 2015-06-01