Resultatprövning vid sommarkurser ändras

CSN förändrar prövningen av studieresultat vid sommarstudier. Det innebär att de som söker studiemedel för sommarstudier, måste ha uppnått studieresultaten för föregående period med studiemedel för att få nya pengar.

Generellt gäller att den studerande alltid måste ha klarat studieresultaten från föregående period för att få nya studiemedel.

Fram till nu har CSN gjort vissa undantag för sommarstudier. Då har vi inte prövat studieresultaten vid sommarstudier, om den studerande haft studiemedel direkt före sommaren. Vi har i stället prövat studieresultaten för både vårterminen och sommaren, nästa gång den studerande sökt studiemedel.

I vår ändrar CSN prövningen så att den blir lika oavsett typ av studier.

Läs mer om hur vi prövar studieresultat

Läs mer om sommarstudier

Senast uppdaterad: 2014-02-27