Februari = sjukdomstider

Påminn gärna de studerande att redan första dagen anmäla till Försäkringskassan om de blir sjuka. Då kan de få behålla studiemedlen under sjukdomstiden. Sjukveckorna räknas inte in i det totala antalet veckor med studiemedel och räknas inte heller med när vi prövar studieresultat.

Läs mer om studiemedel vid sjukdom

Senast uppdaterad: 2014-02-27