CSN kontrollerar inkomster för 2012

Just nu kontrollerar CSN inkomster för de som haft studiemedel under 2012. Det gör vi genom att jämföra de inkomstuppgifter den studerande lämnade i sin studiemedelsansökan med de uppgifter vi fått från Skatteverket.

De studerande som haft högre inkomster än vad de meddelat CSN och som överstiger fribeloppet, får ett brev från CSN där vi ber den studerande att visa hur inkomsten varit fördelad under året. Vi tar nämligen hänsyn till inkomsten per kalenderhalvår, medan Skatteverkets uppgift är för hela året. Den studerande måste redovisa inkomsten för hela året, även om han eller hon bara haft studiemedel under halva året.

Som inkomst räknas

  • inkomst av tjänst (exempelvis lön och föräldrapenning)
  • inkomst av kapital (exempelvis försäljning av bostad eller aktier)
  • inkomst av näringsverksamhet.

Återkrav om den studerande fått för mycket pengar

Om det visar sig att den studerande fått för mycket studiemedel, får han eller hon ett återkrav på den summa som betalats ut för mycket. Dessutom behöver den studerande betala ränta och en expeditionsavgift på 100 kronor per år och återkrav.

Har den studerande svårt att betala tillbaka hela beloppet på en gång, kan han eller hon kontakta CSN för att diskutera en betalningsplan. Om den studerande har obetalda återkrav för mer än ett kalenderhalvår, kan han eller hon inte få nya studiemedel.

Vid frågor

Studerande som har frågor om kontrollen av inkomst, kan kontakta oss via telefon eller e-brev. När de ringer oss, ska de välja alternativet ”Frågor om studier och studiestöd” i telefon för att komma till rätt handläggare.

Gäller frågan inkomstuppgifterna, ska den studerande kontakta Skatteverket.

Exempel på fribelopp

I tabellen nedan ser du hur hög inkomst studerande fick ha 2012 i förhållande till antal veckor med studiemedel.

Exempel på fribelopp i kronor

Antal veckor med studiemedel
under kalenderhalvåret

Heltid 75 procent 50 procent
5 123 200 127 600 132 000
10 105 600 114 400 123 200
15 88 000 101 200 114 400
16 84 480 98 560 112 640
17 80 960 95 920 110 880
18 77 440 93 280 109 120
19 73 920 90 640 107 360
20 70 400 88 000 105 600
21 66 880 85 360 103 840
22 63 360 82 720 102 080
23 59 840 80 080 100 320
24 56 320 77 440 98 560
25 52 800 74 800 96 800
26 49 280 72 160 95 040

Mer information

Läs mer om inkomster och fribelopp samt om inkomstkontroller:

Inkomst och fribelopp (högskola)

Inkomst och fribelopp (komvux, folkhögskola, gymnasium)

Inkomst och fribelopp (övriga utbildningar)

Inkomst och fribelopp (studerande utomlands)

Senast uppdaterad: 2014-03-31