Fler studerande kan ha rätt till lärlingsersättning

Den 1 januari 2014 infördes lärlingsersättning. Det är ett bidrag som studerande som går på en gymnasial lärlingsutbildning kan söka. Bidraget ska täcka kostnader för måltider och resor när den studerande är på en arbetsplats.

CSN har uppgifter från skolorna att det i dag går cirka 7 000 studerande på en utbildning som kan ge rätt till lärlingsersättning. För vårterminen 2014 har 5 000 ansökningar kommit in. Av dessa har cirka 4 300 beviljats. Det innebär att fler studerande kan ha rätt till lärlingsersättning.

Det krävs inget intyg eller att den studerande på annat sätt ska styrka att han eller hon har kostnader för måltider och resor. Bidraget beviljas utifrån en ansökan. En kopia av utbildningskontraktet ska alltid skickas med.

Sista ansökningsdag för vårterminen 2014 är den 30 juni 2014.

Mer om lärlingsersättning

Här på webbplatsen hittar du och den studerande information om villkoren för lärlingsersättning under menyn Studerande komvux, folkhögskola, gymnasium.

Senast uppdaterad: 2014-05-07