Nytt försättsblad och underlag för skolkrapportering

Nu finns nya versioner av försättsbladet för skolk (9609W) och skolkunderlaget (9613W). Det är viktigt att ni alltid använder den senaste versionen så att rapporteringen blir rätt. Om ni har utskrivna exemplar av tidigare versioner, så släng dem.

Den senaste versionen finns alltid tillgänglig i Verktygslådan under menyn Utbildningsanordnare och vägledare på csn.se.

Till verktygslådan

Senast uppdaterad: 2014-06-02