Ändrade regler 1 juli

Den 1 juli 2014 höjs åldersgränsen för studiemedel och det blir även möjligt att få tilläggslån för deltidsstudier.

Från och med den 1 juli 2014 införs följande regeländringar:

  • Åldersgränsen för studiemedel höjs. Idag kan studiemedel beviljas till och med det år en person fyller 54 år. Från 45 års ålder minskar möjligheten att ta lån. Den 1 juli 2014 höjs dessa åldersgränser till 56 respektive 47 år.
    Läs mer om åldersgränser
  • Tilläggslån för deltidsstudier införs. Efter den 1 juli 2014 blir det möjligt att få tilläggslån för deltidsstudier. Idag kan enbart studerande få tilläggslån för heltidsstudier. Beloppet anpassas efter hur mycket en studerande läser. Om en studerande läser på halvtid ska halva tilläggslånet kunna betalas ut.
    Läs mer om tilläggslån
Senast uppdaterad: 2014-06-04