Nya belopp för studerande utomlands

CSN har beslutat om nya lånebelopp för studier och resor utomlands. De nya beloppen gäller från och med den 1 juli 2014.

Totalt ändras lånebeloppen i 55 länder. Veckolånebeloppen kommer att höjas i 27 länder och sänkas i 28 länder. De största sänkningarna sker för studerande i Japan, Argentina och Australien. Sänkningarna beror till stor del på att den svenska kronans värde har ökat jämfört med bl.a. den amerikanska och den australiensiska dollarn och i förhållande till den japanska yenen.

Om den studerande läser i ett land där vi höjt beloppen kommer vi att justera beloppen automatiskt. Den studerande kan se de nya beloppen i Mina sidor.

När det gäller lånebelopp för resor till utlandet kommer 26 länder att få höjda lånebelopp för resor tur-och-retur mellan Sverige och studielandet. Beloppet sänks för 25 länder.  

Vilka studerande berörs av förändrade lånebelopp?

Ungefär 33 600 studerande har studiemedel utomlands. Cirka 10 500 studerande hade under läsåret 2013/14 studiemedel för studier i länder som kommer att få höjda veckobelopp. Omkring 10 000 studerande hade studiemedel för studier som föreslås få sänkta veckolånebelopp från och med den 1 juli 2014.

Merkostnadslån för resor

Omkring 13 200 personer har merkostnadslån för resor till studielandet. Cirka 900 studerande kommer att kunna få låna ett högre belopp. Cirka 2 800 studerande kommer att kunna få låna ett lägre belopp.

Läs mer

Studiemedelsbelopp för studier utomlands, hösten 2014

Belopp i olika länder - tidigare regler

Senast uppdaterad: 2014-06-04