Film om studiemedelsansökan – steg för steg

Nu har vi tagit fram en film som visar hur det går till att söka studiemedel. Filmen är en skärminspelning som visar varje steg i ansökan och som berättar vad som är bra att tänka på. Filmen är i första hand framtagen för studerande på komvux och folkhögskola, men kan användas även för andra skolformer.

Tanken med filmen är att ni som vägleder studerande ska kunna använda den om ni behöver visa hur de söker studiemedel. De studerande kan även själv se på filmen hemma i lugn och ro.

I filmen visar vi hur det går till att

  • logga in
  • fylla i ansökan
  • skriva under
  • skicka in.

Den studerande får också tips om hur de olika knapparna fungerar och vilken hjälp som finns att få.

Filmen ligger på sidan här under Utbildningsanordnare och vägledare samt på sidan Ansökan steg för steg under Studerande komvux, folkhögskola, gymnasium.

Bildspel som komplement

Om ni hellre vill prata själva eller om ni bara vill visa en viss del av ansökan kan ni använda bildspelet som visar de olika stegen i ansökan.

Det finns två bildspel – ett som visar studiemedelsansökan och ett som visar lite av de extra frågor som utländska medborgare får.

Bildspelen ligger även de på sidan .

Senast uppdaterad: 2014-06-27