Högre bidraget slut för repetetionsstudier på grundskola

Det högre bidraget har nu tagit slut för 2014 för studerande som studerar på grundskolenivå och som har en svensk eller utländsk grundskoleutbildning sedan tidigare. Detta gäller enbart för studerande som fyller 25 år under året eller är äldre. Det finns fortfarande pengar kvar för det högre bidraget som unga arbetslösa i åldern 20-24 kan få.

CSN får en summa pengar för det högre bidraget varje år. Den är fördelad på olika studerandegrupper och delas ut så länge pengarna räcker. Det innebär att pengarna kan ta slut för en viss grupp studerande innan året är slut, medan det finns pengar kvar för en annan grupp.

Så här är läget nu:

  • För studerande som studerar på grundskolenivå och som har en svensk eller utländsk grundskoleutbildning sedan tidigare, har pengarna för det högre bidraget tagit slut för 2014. Det gäller studerande som fyller 25 år under året eller är äldre.
  • För studerande som studerar på grundskolenivå och inte har en svensk eller utländsk grundskoleutbildning sedan tidigare, finns pengar kvar för 2014.
  • För studerande på gymnasienivå finns pengar kvar för 2014. Studerande som redan har en svensk eller utländsk gymnasieutbildning kan dock aldrig få det högre bidraget för studier på gymnasienivå.
  • För studerande i åldern 20-24 år som är arbetslösa, finns pengar kvar för 2014. Det gäller både för grundskole- och gymnasiestudier.

Läs mer om reglerna för det högre bidraget

Senast uppdaterad: 2014-06-26