Så här intygar du studieresultat på folkhögskola

När du intygar godkända studier på folkhögskola räcker det inte att du intygar hur många timmar den studerande har varit närvarande eller frånvarande. Det måste också framgå om studierna är godkända.

För att en studerande ska få nya studiemedel krävs att han eller hon uppnått tillräckliga studieresultat under den senaste perioden med studiemedel. Vid studier på folkhögskola är kravet på studieresultat att den studerande ska ha klarat sina studier i takt med sin utbildningsplan.

Skolans bedömning måste vara med

För att CSN ska kunna pröva rätten till nya studiemedel, krävs att skolan gjort en bedömning av om den studerande har klarat sina studier i den takt som utbildningsplanen föreskriver.

Eftersom olika skolor har olika krav på närvaro för att studierna ska anses vara godkända, räcker det inte att skolan intygar hur många timmar den studerande varit närvarande eller frånvarande från undervisningen för att CSN ska kunna bedöma om studieresultaten är tillräckliga. Skolans intygande måste också innehålla en bedömning av om den studerandes studier är godkända och under vilken period.

Senast uppdaterad: 2014-06-27