Studieresultat – viktigt att tänka på

CSN prövar studieresultaten vid varje ny ansökan. Det är därför bra att söka för flera perioder i samma ansökan, exempelvis för både vårterminen och sommarkurser. Om det saknas studieresultat avvaktar vi med att besluta den studerandes ansökan. Genom att rapportera in studieresultaten så fort de är klara, bidrar skolan till att den studerande får sina pengar i tid.

Sök för så lång tid som möjligt

Studerande kan söka studiemedel för 53 veckor i samma ansökan. Vi brukar rekommendera studerande att söka studiemedel för så lång tid som möjligt. Om de gör flera ansökningar för kortare perioder, kan de behöva vänta på sitt beslut och sina pengar. Det beror på att vi måste ha fått in studieresultaten från skolan för den senaste perioden för att kunna pröva den studerandes ansökan. 

Särskilda skäl

Om den studerande har haft särskilda skäl som vi ska ta hänsyn till när vi prövar studieresultaten, ska han eller hon skicka med ett personligt brev och ett intyg i sin ansökan. Det måste finnas ett tydligt samband mellan skälen och de bristande studieresultaten. Den studerande måste också kunna styrka sina skäl med intyg från exempelvis skolan eller en läkare. Ett särskilt skäl kan vara att den studerande eller en nära anhörig blivit sjuk.
Läs mer om särskilda skäl

Rapportera poäng direkt

För att den studerande ska få sina studiemedel i tid, är det bra om ni rapporterar in poängen så fort de är klara. Vi väntar med att pröva den studerandes ansökan tills studieresultaten kommit in.

Intyga poäng för delar av kurser

De flesta skolor rapporterar studieresultaten elektroniskt till CSN. Vi behöver då inga andra uppgifter om resultaten. Det är bara i vissa undantagsfall som skolan behöver skriva intyg. Det kan exempelvis vara om den studerande vill tillgodoräkna sig delar av resultat från ett större individuellt arbete som sträcker sig över större delen av en termin. Då behövs ett handledarintyg. Hur du intygar avklarade poäng är olika beroende på skolform.
Läs mer om prövning av studieresultat och intyg

Senast uppdaterad: 2014-12-03