Utbetalning av studiehjälp i december

Studiebidraget för gymnasiestuderande under 20 år betalas ut den 30 december. Om den studerande har fyllt 16 år under perioden juli-september, får han eller hon vanligtvis bara ett halvt studiebidrag i december månad, det vill säga 525 kr. Anledningen är att den studerande fått barnbidrag från Försäkringskassan till och med september.

CSN tar över utbetalningen av studiebidrag från och med oktober och räknar ut hur många dagar det är mellan den 1 oktober och terminens slut i december. Denna studietid ger normalt rätt till 2,5 månaders studiebidrag, vilket innebär att den studerande endast får ett halvt månadsbelopp i december. Börjar jullovet tidigare än normalt kan det få till följd att den studerande inte får någon utbetalning alls i december.

De som fyllde 16 tidigare under året har inte fått något barnbidrag i juli och augusti, därför får de ett helt studiebidrag även i december.

Senast uppdaterad: 2014-12-12