Tillfälliga beslut förhindrar felaktiga utbetalningar

När skolan rapporterar till CSN att den studerande avbrutit sina studier, fattar vi ett tillfälligt beslut och stoppar kommande utbetalningar. Denna rutin har funnits en tid inom studiemedel, från och med november 2014 gäller det även för studiehjälp och lärlingsersättning.  Syftet är att förhindra eller minimera felaktiga utbetalningar.

Tillsammans med det tillfälliga beslutet får vårdnadshavaren eller den studerande ett informationsblad. De ges också möjlighet att lämna synpunkter om de anser att beslutet är felaktigt. Efter detta fattar CSN ett slutligt beslut, ett så kallat ändringsbeslut.

Med de tillfälliga besluten får vi bättre möjligheter att stoppa utbetalningarna direkt och den studerande behöver inte få pengar som han eller hon sedan måste betala tillbaka.

Senast uppdaterad: 2014-12-08