Bra att söka studiemedel för hela läsåret

Om den studerande ska studera ett helt läsår är det bra att han eller hon söker studiemedel för så lång tid som möjligt. Ska den studerande exempelvis läsa under höst- och vårterminen och även en sommarkurs, går det bra att söka för hela året.

CSN prövar studieresultaten vid varje ny ansökan om studiemedel. Om den studerande bara sökt studiemedel för höstterminen och sedan gör en ny ansökan för vårterminen, prövar CSN studieresultaten för höstterminen.

Om skolan inte har hunnit skicka in resultaten för höstterminen eller om den studerande ligger lite efter med studieresultaten, kan det hända att den studerande måste vänta på sina studiemedel. Om den studerande istället söker för en längre period behöver det inte bli problem med resultatprövningen mellan terminerna. Som längst kan den studerande söka studiemedel för 53 veckor.

För studerande på ”vanligt” ungdomsgymnasium görs ingen resultatprövning.

Läs mer om prövning av studieresultat

Vi prövar studieresultaten (högskola)

Vi prövar studieresultaten (komvux, folkhögskola)

Vi prövar studieresultaten (övriga utbildningar)

Vi prövar studieresultaten (studerande utomlands)

Artikel från CSN:s nyhetsbrev nr 7 - 2017

Senast uppdaterad: 2017-08-30