Viktigt med rätt uppgifter om tidigare utbildning i ansökan

När den studerande ansöker om studiemedel kan han eller hon få frågor om sin utbildningsbakgrund.  CSN ställer dessa frågor bland annat för att fastställa hur många veckor med studiemedel den studerande har rätt till. Därför är det viktigt att uppgifterna blir rätt.

Frågorna handlar både om studier i Sverige och i andra länder. Till varje fråga finns hjälptexter med enkla instruktioner. Tipsa gärna studerande att använda dem! Om den studerande behöver mer stöd går det bra att kontakta CSN.

Det är viktigt att den studerande fyller i rätt uppgifter redan i första ansökan. Detta eftersom uppgifter om den studerandes utbildningsbakgrund ligger till grund för CSN:s beslut om hur många veckor som den studerande kan få studiemedel på grundskole- och gymnasienivå.  Dessutom kan uppgifterna avgöra om den studerande får det generella eller högre bidraget.

CSN kontrollerar alltid de uppgifter som har lämnats i tidigare ansökningar. Om det visar sig att uppgifter som den studerande lämnat tidigare är felaktiga, kan det leda till att den studerande måste betala tillbaka pengarna till oss.

Om du ska vägleda studerande – tänk på att CSN:s bedömning av den studerandes utbildningsbakgrund kan skilja sig åt mot hur ni på skolan bedömer utbildningsbakgrund när det gäller antagning till kurser.

Artikel från CSN:s nyhetsbrev nr 7 - 2017

Senast uppdaterad: 2017-08-17