Ny folder om studiestartsstöd

Nu finns en folder om det nya studiestartsstödet för arbetslösa. Tanken är att ni som vägleder om studier ska kunna dela ut den till personer som kan vara aktuella för det nya stödet. Foldern finns att beställa i CSN Order.

Foldern ger övergripande information om vad studiestartsstöd är, vad som krävs för att få det, hur ansökan går till och vad som är viktigt att tänka på under studietiden. Till foldern finns också ett årsbundet beloppsblad.

Den har tagits fram i samverkan med studie- och yrkesvägledare, medarbetare på Arbetsförmedlingen samt arbetssökande som skulle kunna tillhöra målgruppen.

Vi håller även på att ta fram informationsblad om studiestartsstödet som ska översättas till olika språk.

Beställa i CSN Order

Du kan beställa foldern i CSN Order.

  • Studiestartsstöd – för dig som är arbetslös (CSN nr 2812A)
  • Belopp Studiestartsstöd (CSN nr 2812B)

Till CSN Order

Senast uppdaterad: 2017-08-25