Rapportera asylsökande i Studeranderapportering

I tjänsten Studeranderapportering ska du rapportera uppgifter om samtliga studerande, även de som är asylsökande och har tillfälliga personnummer. SCB och Skolverket använder din rapportering för uppföljning och redovisning av den officiella statistiken.

Asylsökande har normalt inte rätt till studiestöd, men du ska ändå rapportera samtliga studerande i gymnasieskolan. Din rapportering av studerande med tillfälliga personnummer används i första hand för att vi ska kunna ge en fullständig rapport över gymnasiestuderande till SCB och Skolverket.

Vid frågor om rapportering av asylsökande kan du kontakta SCB:s uppgiftslämnarservice:
Uppgiftslämnarservice, ULS
010-479 60 65, uls@scb.se
SCB, DFO/OU, 701 89 Örebro

www.scb.se

Läs mer om vad du ska tänka på när du rapporterar studerande på gymnasiet

Artikel från CSN:s nyhetsbrev för rapportörer på gymnasieskolor - augusti 2017

Senast uppdaterad: 2017-08-21