Rapportörer på gymnasiet ska fylla i skolenhetskod

Du som rapporterar studerandeuppgifter för gymnasieskolan måste ange skolenhetskod i tjänsten Studeranderapportering. Du ska fylla i skolenhetskod både vid en ny rapportering och vid en ändring. Uppgiften används av SCB och Skolverket vid statistikframställning och uppföljningsarbete.

Om du gör en ändring på en studerande som tidigare rapporterats utan skolenhetskod måste du lägga till skolenhetskod även för den studerande. Saknas uppgiften om skolenhetskod kan CSN inte ta emot den posten.

Vad är skolenhetskod?

Om du inte vet vilken skolenhetskod ni har kan ni kontakta SCB. Ni kan även hitta er skolenhetskod på scb:s webbplats. Där finns en excel-fil med alla skolors skolenhetskoder.

Skolenhetskoden har betydelse för den statistikuppföljning som skolverket och SCB gör utifrån de studieuppgifter som CSN lämnar till SCB. Skolenhetskoden har dock ingen betydelse för rätten till studiestöd.

Skolenhetskod har funnits sedan maj 2014. Skolverket och SCB vill nu förbättra statistikuppföljningen och uppgiften blir därför obligatorisk att rapportera.

Artikel från CSN:s nyhetsbrev för rapportörer på gymnasieskolor - augusti 2017

Senast uppdaterad: 2017-08-21