18 år - pengarna till eget konto?

Vi får många frågor från studerande som fyllt 18 år om hur man kan få studiehjälpen insatt på ett eget konto. De måste meddela det till Swedbanks kontoregister. Det kan de göra på Swedbanks webbplats eller på ett av deras kontor.

Till Swedbanks kontoregister

Artikel från CSN:s nyhetsbrev för rapportörer på gymnasieskolor - augusti 2017

Senast uppdaterad: 2017-08-21