Första utbetalningen av studiebidrag på gymnasiet

Den första utbetalningen av studiebidraget kommer den 29 september, men de som fyller 16 år under juli-december får sin utbetalning lite senare. Det är många studerande som har frågor om detta. Här kan du läsa mer om när pengarna betalas ut och vem som får utbetalningen.

Studiebidraget betalas ut den sista vardagen i månaden under månaderna september-juni. Innan den studerande är myndig, betalar vi ut pengarna till vårdnadshavaren.

Första utbetalningen för 16-åringar

Tidpunkten för den allra första utbetalningen av studiebidraget är beroende av när den studerande fyller 16 år. Fram till första utbetalningen från CSN får den studerande vanligtvis barnbidrag från Försäkringskassan.

De som fyller 16 år under perioden juli-september, får halva studiebidraget i december (525 kronor). Anledningen är att de då har haft barnbidrag från Försäkringskassan till och med september och att det som återstår av terminen ger rätt till 2,5 månaders studiebidrag.

Utbetalning av andra bidrag

Extra tillägg, inackorderingstillägg och lärlingsersättning betalas ut direkt från terminens början, oavsett vilken månad den studerande fyller år. Första utbetalningen för dessa bidrag är den sista vardagen i september under förutsättning att de fått sin ansökan beviljad.

Brev till 16-åringar

Varje sommar skickar CSN ut ett brev till vårdnadshavare som har barn som fyller 16 år under året. Vi skickar även med en folder som vänder sig till ungdomen, där vi förklarar lite kort hur det fungerar med studiehjälp. Här kan du se vilken information de får:

Till foldern om studiehjälp

Artikel från CSN:s nyhetsbrev nr 8 - 2017

Senast uppdaterad: 2017-10-02