Studiemedel vid sjukdom

Det finns trygghetsregler inom studiemedlen för studerande som blir sjuka eller behöver vara hemma för vård av barn eller närstående. De får behålla studiemedlen och resultatkravet blir lägre. Dessutom kan lånedelen skrivas av vid längre tids frånvaro. En förutsättning är att de anmäler sin sjukdom eller vårdperiod.

Det är viktigt att anmäla sjukdom och vård av barn eller närstående i god tid. Den studerande bör göra sin anmälan direkt, men senast sju dagar efter den första frånvarodagen.  

Vi vet att många missar att anmäla sjukdom. Det kan innebära att den studerande får problem med sina fortsatta studiemedel om hon eller han inte klarat studieresultaten på grund av sjukfrånvaro. Något som hade kunnat förhindras om de hade anmält sin sjukdom till Försäkringskassan.

Läs mer om studiemedel och sjukdom (högskola)

Läs mer om studiemedel och sjukdom (komvux, folkhögskola)

Läs mer om studiemedel och sjukdom (övriga utbildningar)

Läs mer om studiemedel och sjukdom (studerande utomlands)

Studiestartsstöd och sjukdom

För studerande med studiestartsstöd är det också viktigt att anmäla sjukdom eller vård av barn så snabbt som möjligt. Den studerande kan då få behålla sitt studiestartsstöd under tiden hen är frånvarande, och kravet på studieresultat minskar.

Läs mer om studiestartsstöd och sjukdom

Artikel från CSN:s nyhetsbrev nr 8 - 2017

Senast uppdaterad: 2017-10-02