Lagändringar förhindrar glapp i välfärdssystemen

De tidsbegränsade uppehållstillstånden ska inte orsaka glapp i olika välfärdssystem. Därför gjordes den 1 augusti 2017 lagändringar för att skapa ett mer sammanhållet mottagande av personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Detta innebär bland annat att de som ansökt om förlängt uppehållstillstånd innan det tidsbegränsade tillståndet löper ut, behåller sin rätt till studiestöd.

Syftet med förändringarna är att undvika att personer som har börjat etablera sig i samhället i stället måste återgå till mottagandesystemet för att deras ansökan om nytt uppehållstillstånd inte har hunnit prövas innan det tidigare uppehållstillståndet upphörde.

Lagändringen omfattar personer som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som ger rätt till studiestöd, och som ansöker om ett förlängt uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen.

För att personen inte ska gå miste om rättigheter är det viktigt att hen ansöker om att förlänga sitt uppehållstillstånd innan det aktuella löper ut.

Läs mer om förlängning av tillstånd på Migrationsverkets webbplats

Rätt till svenskt studiestöd som flykting

Senast uppdaterad: 2017-10-24