Vem har rätt till svenskt studiestöd?

Här kan du läsa mer om villkoren för att ha rätt till svenskt studiestöd som utländsk medborgare.

Flykting eller skyddsbehövande

En person som Migrationsverket har bedömt att är flykting eller skyddsbehövande har vanligtvis rätt till svenskt studiestöd. Även den som har fått uppehållstillstånd av Migrationsverket på grund av synnerligen ömmande omständigheter har vanligtvis rätt till det. Uppehållstillståndet behöver vara giltigt, men det spelar ingen roll om det är permanent eller tidsbegränsat. Rätten till studiestöd gäller vanligtvis från och med den vecka tillståndet beviljas.

En person kan också ha rätt till svenskt studiestöd om Migrationsverket har gett hen ett uppehållstillstånd enligt lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Uppehållstillstånd för gymnasiestudier är ett exempel på ett sådant tillstånd.

Asylsökande som aldrig har haft ett uppehållstillstånd i Sverige har inte rätt till studiestöd.

Läs mer om vad som gäller för flyktingar

Andra utländska medborgare

För personer som inte har permanent uppehållstillstånd eller kan jämställas med flykting, är det olika regler som gäller beroende på om hen är medborgare i EU/EES eller i Schweiz eller har ett annat medborgarskap.

Läs mer om vad som gäller för övriga utländska medborgare

Faktablad Svenskt studiestöd för studier i Sverige för dig som är utländsk medborgare (CSN nr 4146, finns på flera språk)

Senast uppdaterad: 2017-10-24