Studerande på gymnasienivå kan få längre uppehållstillstånd

Unga nyanlända som studerar på gymnasial nivå kan under vissa förutsättningar få längre uppehållstillstånd än vad de annars hade fått. Detta är en lagändring som infördes den 1 juni 2017. Studerande som har ett uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå har normalt rätt till studiestöd.

Syftet med de nya bestämmelserna är att uppmuntra unga nyanlända att genomgå utbildning på gymnasial nivå.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats

Senast uppdaterad: 2017-10-16